Δίκτυα


 

 

Τοπικά Δίκτυα – LAN


  • Εγκατάσταση δικτυακών εκτυπωτών
  • Δημιουργία κοινόχρηστων χώρων στο δίκτυο
  • Δημιουργία ιδιωτικού εικονικού δικτύου – VPN

 

Ασύρματα Δίκτυα – WIFI


  •  Εγκατάσταση Ασύρματου Δικτύου
  • Μελέτη χώρου (Site survey – Analytics)
  • Δημιουργία παραμετροποιημένων σελίδων εισόδου στο WIFI (Custom Splash Pages)
  • Συνεργάτης Cisco Meraki

Servers


  • Eγκατάσταση NAS server
  • Εγκατάσταση Microsoft Sql Server